aktualności aktualności

Komunikat - miernikowce - kontrolne opaski lepowe

Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie informuje, że do 20.10.2023 r. należy założyć kontrolne opaski lepowe na miernikowce (min. 3 drzewa) lub kołnierzowe (Nadleśnictwa, które posiadają) w drzewostanach liściastych uszkodzonych lub zagrożonych oraz w miejscach spodziewanego występowania szkodników liściożernych.

Obserwację należy prowadzić  jak w latach poprzednich.

Formularz z wynikami obserwacji jesiennych należy przesłać do 20 grudnia br.

 

Opis obserwacji:

 • Ogólne zasady:

- na każde 50 ha wybieramy grupę 5-6 reprezentatywnych drzew,

- na drzewach o spękanej korze, konieczne jest oskrobanie i wygładzenie powierzchni kory,

- na każdym z wybranych drzew, zakładamy opaski z folii o szerokości 20 cm.

- wskazane jest, aby folia ściśle przylegała do kory oraz aby miała jasną barwę, co ułatwi późniejsze obserwacje przyklejonych motyli,

- po założeniu, opaski posmarować lepem ("Lasolepem").

Możemy też posmarować lepem bezpośrednio na wygładzonej korze, ale nie jest to polecane ze względu na zdecydowanie gorsze obserwacje.

 

 • Terminy, obserwacja, liczenie samic oraz wyniki:
  - obserwacje prowadzimy (najlepiej codziennie), przez cały listopad i połowę grudnia (do opadów śniegu),
  - liczymy przylepione samice, które następnie usuwamy, aby uniknąć powtórnego ich liczenia.                                                                                                                                                                                       
 • Do lepu przyklejają się wędrujące po pniu bezskrzydłe samice, oraz uskrzydlone samce.
  - w trakcie ostatniej kontroli, należy policzyć także samce,
  - Jeżeli na 1 cm opaski przypadnie 1 samica, liczenie można zakończyć!

   
 • Uwaga!!!! samice miernikowców są bezskrzydłe i zdecydowanie większe od uskrzydlonych samców (foto galeria)
 • Zagrożenie drzewostanu występuje, gdy na 1 cm obwodu opaski przypada 0,5 samicy.

 

 • Wyniki obserwacji przesyłamy do ZOL wg poniższego wzoru:
  - Leśnictwo,
  - oddz.
  - nr drzewa,
  - obwód pnia,
  - ilość policzonych samic na opasce,
  - ilość policzonych samców na opasce,
  - w uwagach podać stwierdzony % defoliacji koron.