Opiętek: postępowanie Opiętek: postępowanie

Szkodniki wtórne z rodzaju Agrilus (opiętek)

 

Szkodniki wtórne w drzewostanach dębowych.

Ze względu na panujące w 2015 r. bardzo wysokie temperatury powietrza  oraz długo trwającą  suszę (od jesieni 2014 roku oraz przez całe lato br.), nastąpił znaczny odpływ wody i obniżenie poziomu wód gruntowych. W kolejnych latach należy spodziewać się  osłabienia d-stanów dębowych (nękanych do tej pory przez miernikowce) oraz wystąpienia szkodników wtórnych z rodzaju Agrilus (opiętek). Obecnie szczególną uwagę należy zwracać na  przedmiotowe d-stany pod kątem rozwoju wszelkich szkodników oraz ewentualnego wydzielania się posuszu, a przede wszystkim skupić na wyszukiwaniu drzew z odbijaną korą przez dzięcioły.

Zalecenia do postępowania z wydzielającym się posuszem dębowym :

1. W okresie wegetacyjnym należy usuwać tylko zdecydowany posusz dębowy, traktując ten zabieg jako ochronę drewna przed deprecjacją.
2. Drzewa o symptomach zasiedlenia, osłabione z zamierającymi koronami, żółknącymi liśćmi itp. najlepiej oznaczyć  i pozostawić do dalszej obserwacji, jednocześnie traktując je jako "stojące" pułapki klasyczne.
3. Do usuwania drzew zasiedlonych przystąpić po zakończeniu rójki owadów i zasiedlania drzew. Usuwanie rozpocząć (od listopada - grudnia) uzależniając to od obserwacji własnych (obserwacje zasiedlenia, chodniki larwalne) oraz od "wskazań dzięcioła", (odbijanie kory).
4. Systematyczne usuwanie drzew zasiedlonych (przez cały okres jesienno - zimowo - wiosenny), zdecydowanie pomoże nam w ograniczaniu rozwoju opiętków i innych szkodników wtórnych.

W maju można założyć opaski lepowe na pniach dębów (w miejscach nasłonecznionych), aby sprawdzić czy łapią się  gatunki z rodzaju Agrilus (opiętek). W tym celu założyć na obwodzie pnia folię (im szerszy pasek tym lepiej), którą smarujemy "lasolepem".