drwalniki

Należy pamiętać, że drwalnik zasiedla drewno nieprzesuszone. W miejscach, w których w ubiegłym roku składowane było drewno przez dłuższy okres, można wystawić pułapki feromonowe na drwalnika. W miarę możliwości przelegujące drewno składować w miejscach przewiewnych i nasłonecznionych, ponieważ drwalnik nie zasiedla drewna przesuszonego.

korniki świerka

Drzewostany świerkowe i z udziałem świerka. WYTYCZNE dla obserwatorów rozwoju kornika

przypłaszczek granatek

Istotnym sprawcą powstawania posuszu jest przypłaszczek granatek.