O NAS O NAS

25 lat ZOL w Olsztynie 1992-2017

10 lutego 2017 roku w Biurze RDLP w Olsztynie odbyło się spotkanie z Dyrektorem oraz Wydziałem Ochrony Ekosystemów z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia ZOL.

  Zespół Ochrony lasu w Olsztynie powstał w 1992 roku. Nadzorujemy jeden z największych pod względem powierzchni obszarów leśnych w kraju ( 1.220 tys. ha), co stanowi 1/7 ogólnej powierzchni lasów w Polsce, a  przekłada się na ponad 51 tys. km², czyli 1/6 ogólnej powierzchni Polski.

Obszar działania sięga od Braniewa po Białowieżę oraz od Ciechanowa po Suwałki.

Obejmujemy:

- 2 Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych - Białystok i Olsztyn z 64 Nadleśnictwami,
- 4 Parki Narodowe - Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski.

Standardem naszych działań jest szybkie reagowanie na zgłaszane przez Nadleśnictwa i Parki Narodowe problemy z zakresu ochrony lasu.

Do najważniejszych czynności Zespołu Ochrony Lasu należą:

  • prognozowanie zagrożeń,
  • stałe lustracje drzewostanów oraz ocena ich stanu sanitarnego i zdrowotnego,
  • ekspertyzy fitopatologiczne,
  • analizy nadsyłanych z terenu materiałów i wydawanie zaleceń oraz metod postępowania,
  • ścisła współpraca z IBL oraz innymi ZOL - ami, polegająca na bieżącym informowaniu o zaistniałych zagrożeniach,
  • czynne doradztwo dotyczące ochrony przed chorobami, grzybami, owadami, czynnikami abiotycznymi, zwierzyną itp.,
  • prowadzenie szkoleń dla służb terenowych,
  • współpraca z Parkami Narodowymi w zakresie ochrony drzewostanów i prognozowania zagrożeń.