Wydawca treści Wydawca treści

Historia ZOL w Olsztynie

Zespół Ochrony Lasu w OLSZTYNIE powstał 1 stycznia 1992 r.

Podstawa

- Zarządzenie nr. 2 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 31.01.1986 r. w sprawie zasad działania Zespołów Ochrony Lasu (P-3-0102-2/86) wraz z załącznikiem.
- Zarządzenie nr. 28 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 30.12.1991 r. w sprawie racjonalizacji zasięgu terytorialnego działania Zespołów Ochrony Lasu (L-3-726-14/91)

Pierwszą siedzibą ZOL w Olsztynie były pokoje w budynku RDLP w Olsztynie przy ul. Kościuszki 46/48.
W tym czasie powołane zostały także ZOL w Łodzi (z obsadą personalną od 1-02-1992) i Wrocławiu. Ogólnie w kraju od 1 stycznia 1992 r. jest 9 ZOL-i (Gdańsk, Kraków, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Szczecinek i Wrocław).

ZOL w Olsztynie został utworzony z podziału ZOL w Gdańsku, który wcześniej obejmował RDLP Białystok, Gdańsk, Olsztyn i Toruń. Po podziale ZOL w Gdańsku obejmuje RDLP Gdańsk i Toruń, natomiast ZOL w Olsztynie obejmuje RDLP Białystok i Olsztyn. (jako ciekawostkę należy przypomnieć, że rozważano aby siedzibą ZOL był Pisz,- w budynku Nadleśnictwa Pisz).

Pismem z dnia 31-01-1992 r. (N-2-110-17/92) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Jerzy Smykała powołał Janusza Szwałkiewicza (dotychczas pracującego jako st. spec. w Wydziale Ochrony Lasu i Kształtowania Środowiska Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie) na stanowisko Kierownika Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie. W ZOL-u już pracował Aleksander Sawczuk, który był pracownikiem ZOL Gdańsk i przy podziale ZOL-u, automatycznie został na terenie ZOL Olsztyn (gdzie mieszkał). Do maja 1992 r. trwały poszukiwania, a później pertraktacje w sprawie zatrudnienia do ZOL kolejne osoby. Udało się i z dniem 1-06-1992 r. została zatrudniona (przeniesiona z Wydziału Zagospodarowania Lasu RDLP Olsztyn) kol. Maria Drożyńska.
Od 1.09.1992r. znowu udało się zatrudnić w ZOL jeszcze jedną osobę, kol. Grażynkę Jędryczko. Udało się, ponieważ zgodę uzyskano dopiero po rozmowach z Dyrektorem Generalnym L.P. A. Rodziewiczem.

Pierwszy skład ZOL w Olsztynie to: Janusz Szwałkiewicz - Kierownik
- Maria Drożyńska,
- Grażyna Jędryczko,
- Aleksander Sawczuk.


Zmiana siedziby ZOL.
1 lipca 1996 r. ZOL został przeniesiony z budynku RDLP w Olsztynie do pomieszczeń w ZPUH (Zakładu Usługowo Produkcyjno Handlowego ) w Olsztynie przy ul. Marii Zientary Malewskie 51/53, gdzie jesteśmy do chwili obecnej.


Zmiany Kadrowe:
- Luty 2007 r. Maria Drożyńska przechodzi na emeryturę.
- 1 kwietnia 2007 r. do ZOL przechodzi z N-ctwa Drygały kol. Rafał Zagroba
- 1 września 2007 r. Aleksander Sawczuk przechodzi do pracy w N-ctwie Jagiełek.                                   - 1 października 2007 r. do ZOL przechodzi z N-ctwa Olsztynek kol. Wojciech Chmielewski.

 

 Skład ZOL w Olsztynie (od 1.10.2007 r do 01.03.2017)
- Janusz Szwałkiewicz - Kierownik (Szcześliwy "Emeryt")
- Grażyna Jędryczko, ( Szczęśliwa "Emerytura")
- Wojciech Chmielewski,
- Rafał Zagroba.

Zmiany Kadrowe:

- Martyna Ruszczyk - od 01.03.2017r.

- Sebastian Tylkowski od 01.01.2018 do 14.03.2018 r.

- Janusz Wojciechowski od 01.05.2018r.

Aktulany Skład od 01.05.2018r.

- Wojciech Chmielewski - Kierownik (od 01.04.2018r.)

- Rafał Zagroba - Starszy Specjalista SL

- Martyna Ruszczyk - Specjalista SL

- Janusz Wojciechowski - Specjalista SL