Wydawca treści Wydawca treści

Borecznikowiec rudy

Borecznikowiec rudy - Neodiprion sertifer Geoffr.

W tym roku, na terenie kilku Nadleśnictw nadzorowanych przez ZOL w Olsztynie, zaobserwowano wzmożone występowanie tego gatunku borecznika. W związku z powyższym, w Nadleśnictwach w których obserwowano żery, dokonano lustracji i poszukiwań jaj na igłach. Znaleziono jedynie pojedyncze złoża.

Rójka borecznikowca rudego odbywa się na przełomie września i października. Samica składa łącznie około 100 jaj, które umieszczone są szeregowo w nacięciach zrobionych przez nią na igle. Jaja nie stykają się ze sobą, nie są również przykryte żadną wydzieliną gruczołów samicy. Zimują, a uszkodzone igły stopniowo usychają i żółkną. Jaja borecznikowca złożone na igłach sosny, najlepiej widoczne są na początku wiosny. Wylęg larw następuje w maju następnego roku, które żerują gromadnie w skupiskach.

Borecznikowiec rudy ma liczny zastęp wrogów naturalnych i wiele chorób wywoływanych przez bakterie (Baccillus septicaemiae lophyri), wirusy (Borrelinavirus) i grzyby (Beauveria bassiana).


Borecznikowiec rudy - Neodiprion sertifer Geoffr.

W tym roku, na terenie kilku Nadleśnictw nadzorowanych przez ZOL w Olsztynie, zaobserwowano wzmożone występowanie borecznikowca rudego. W związku z powyższym, zgodnie z § 59 IOL, Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie zaleca wykonanie obserwacji młodszych i starszych upraw oraz podszytów sosnowych pod kątem miejsc występowania oraz uszkodzeń powodowanych przez larwy tego owada. Wyniki inwentaryzacji należy wykazać w zbiorczym formularzu nr 3 Instrukcji Ochrony Lasu.

Rójka borecznikowca rudego odbywa się na przełomie września i października. Samica składa łącznie około 100 jaj, które umieszczone są szeregowo w nacięciach zrobionych przez nią na igle. Jaja nie stykają się ze sobą, nie są również przykryte żadną wydzieliną gruczołów samicy. Zimują, a uszkodzone igły stopniowo usychają i żółkną. Jaja borecznikowca złożone na igłach sosny, najlepiej widoczne są na początku wiosny. Wylęg larw następuje w maju następnego roku, które żerują gromadnie w skupiskach.

Borecznikowiec rudy ma liczny zastęp wrogów naturalnych i wiele chorób wywoływanych przez bakterie (Baccillus septicaemiae lophyri)wirusy (Borrelinavirus) i grzyby (Beauveria bassiana).