miernikowce miernikowce

"Kontrola liczebności motyli miernikowców" –  zakładamy opaski lepowe

- na każde 50 ha wybieramy grupę 5-6 reprezentatywnych drzew,
- na drzewach o spękanej korze, konieczne jest oskrobanie i wygładzenie powierzchni kory,
- na każdym z wybranych drzew, zakładamy opaski z folii o szerokości 20 cm.

Wskazane jest aby folia ściśle przylegała do kory oraz aby miała jasną barwę, co ułatwi późniejsze obserwacje przyklejonych motyli,
- po założeniu, opaski posmarować lepem ("Lasolepem").
Możemy też posmarować lepem bezpośrednio na wygładzonej korze, ale nie jest to polecane ze względu na zdecydowanie gorsze obserwacje.

Terminy, obserwacja, liczenie samic oraz wyniki:

- opaski zakładamy - do ok. 10 października,
- obserwacje prowadzimy (najlepiej codziennie), przez cały listopad i połowę grudnia (do opadów śniegu),
- liczymy przylepione samice, które następnie usuwamy, aby uniknąć powtórnego ich liczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Do lepu przyklejają się wędrujące po pniu bezskrzydłe samice, oraz uskrzydlone samce,

- w trakcie ostatniej kontroli, należy policzyć także samce,
- Jeżeli na 1 cm opaski przypadnie 1 samica, liczenie można zakończyć!,
- Uwaga!!!! samice miernikowców są bezskrzydłe i zdecydowanie większe od uskrzydlonych samców (foto galeria),

- zagrożenie drzewostanu występuje, gdy na 1 cm obwodu opaski przypada 0,5 samicy.

Wyniki obserwacji przesyłamy do ZOL wg poniższego wzoru:
- Leśnictwo,
- oddz.
- nr drzewa,
- obwód pnia,
- ilość policzonych samic na opasce,
- ilość policzonych samców na opasce,
- w uwagach podać stwierdzony % defoliacji koron.

 

„Zbiór bukietów do hodowli wazonowej"

- w lutym/marcu pobieramy po kilka 8-10 gałązek (zebranych z całej korony) z jednego drzewa w zagrożonym wydzieleniu i umieszczamy je w osobnych pojemnikach z wodą oraz  odpowiednio oznaczamy każdy pojemnik:

 - oddz.,

 - wydzielenie,

-  data wystawienia.

Pojemniki umieszczamy w ciepłym pomieszczeniu, a pod nimi kładziemy białe kartki papieru, ponieważ na białym tle najłatwiej zaobserwować opad ekskrementów. Ważne jest ustawienie bukietów tak, żeby nie stykały się ze sobą.

Po zauważeniu pierwszego opadu ekskrementów (po ok. 8-12 dniach), obserwujemy bukiety codziennie.
Ważną obserwacją jest początek zauważenia pierwszych ekskrementów (wysypująca się tzw. "mączka") oraz data nasilenia (kulminacja) wysypywania się ekskrementów.

Kolejnymi etapami kontroli występowania miernikowców i zwójek są: ścinka drzew na płachtę, liczenie gąsienic oraz ewentualna kwalifikacja d-stanów do oprysków wykonywanych metodą lotniczą.


Drzewostany liściaste - ścinka drzew na płachtę i przelot dronem

W ostatnim czasie przeprowadzaliśmy w jednym z nadleśnictw RDLP Białystok ścinkę drzew na płachtę. Ścinka została przeprowadzona w drzewostanie liściastym w celu określenia liczby żerujących gąsienic miernikowców w koronach drzew. Na płachcie znajdowaliśmy gąsienice m. in. piędzika przedzimka i zimowka ogołotniaka.

Ponadto przeprowadziliśmy oblot dronem nad drzewostanami dębowymi. Z góry zaobserwowaliśmy nierównomierny rozwój liści dębów. Można było zaobserwować zwykłą mozaikę (drzewa z rozwiniętymi liśćmi przemieszane z drzewami z nierozwiniętymi liśćmi), ale także pasy (co drugi pas ze słabiej rozwiniętymi liśćmi) oraz większą powierzchnię w kształcie wielokąta z dębami ze słabiej rozwiniętymi liśćmi wśród rozwiniętych dębów.


Pobieranie bukietów do hodowli wazonowej

W tym tygodniu w jednym z Nadleśnictw RDLP Białystok, w którym w ubiegłym roku został stwierdzony wzmożony pojaw motyli miernikowców, pobieraliśmy bukiety do hodowli wazonowej. Po wstawieniu bukietów dębowych do wody i wyłożeniu białego papieru, rozpoczęliśmy obserwację opadu ekskrementów miernikowców.

Teraz czekamy na wylęg gąsienic miernikowców z jaj, które są złożone na korze w pobliżu pączków i między porostami (mają poniżej 1 mm). Po wylęgu gąsienice najpierw wgryzają się w pączki i zawiązki owoców, później żerują na liściach. Gąsienice są bardzo małe, jednak, gdy żerują, ich obecność zdradza opad drobnych, ciemnych ekskrementów, który można zaobserwować na białym papierze.

Jeśli na gałązkach są złożone jaja i wylęgną się gąsienice, które zaczną żerować w pączkach, opad ekskrementów powinien nastąpić za kilka dni.

Wystawianie bukietów jest metodą pomocniczą w określeniu zagrożenia ze strony miernikowców. Dzięki niej dowiadujemy się, czy jaja miernikowców zostały złożone.


"Kontrola liczebności motyli miernikowców" – zakładamy opaski lepowe

 • Ogólne zasady:

- na każde 50 ha wybieramy grupę 5-6 reprezentatywnych drzew,

- na drzewach o spękanej korze, konieczne jest oskrobanie i wygładzenie powierzchni kory,

- na każdym z wybranych drzew, zakładamy opaski z folii o szerokości 20 cm.

- wskazane jest, aby folia ściśle przylegała do kory oraz aby miała jasną barwę, co ułatwi późniejsze obserwacje przyklejonych motyli,

- po założeniu, opaski posmarować lepem ("Lasolepem").

Możemy też posmarować lepem bezpośrednio na wygładzonej korze, ale nie jest to polecane ze względu na zdecydowanie gorsze obserwacje.

 

 • Terminy, obserwacja, liczenie samic oraz wyniki:
  - opaski zakładamy - do 15 października,
  - obserwacje prowadzimy (najlepiej codziennie), przez cały listopad i połowę grudnia (do opadów śniegu),
  - liczymy przylepione samice, które następnie usuwamy, aby uniknąć powtórnego ich liczenia.                                                                                                                                                                                       
 • Do lepu przyklejają się wędrujące po pniu bezskrzydłe samice, oraz uskrzydlone samce.
  - w trakcie ostatniej kontroli, należy policzyć także samce,
  - Jeżeli na 1 cm opaski przypadnie 1 samica, liczenie można zakończyć!
   
 • Uwaga!!!! samice miernikowców są bezskrzydłe i zdecydowanie większe od uskrzydlonych samców (foto galeria)
 • Zagrożenie drzewostanu występuje, gdy na 1 cm obwodu opaski przypada 0,5 samicy.

 

 • Wyniki obserwacji przesyłamy do ZOL wg poniższego wzoru:
  - Leśnictwo,
  - oddz.
  - nr drzewa,
  - obwód pnia,
  - ilość policzonych samic na opasce,
  - ilość policzonych samców na opasce,
  - w uwagach podać stwierdzony % defoliacji koron.