Inne Gatunki Inne Gatunki

smolik znaczony - wykładanie pułapek

Smolik znaczony Pissodes castaneus (Deg.) -  wykładanie pułapek w uprawach i młodnikach.

W przypadku pojawienia się problemu  wzmożonego występowania smolika, ZOL przypomina i zaleca zastosowanie na początku kwietnia pułapek stojących w postaci  wbijanych lub wkopywanych w ziemię tyczek sosnowych na głębokość 20-30cm, o długości  1,5 m, średnicy 6-10 cm,  w ilości  10 sztuk na ha (można więcej).

Od 1 lipca wyłożone pułapki należy kontrolować co 3-4 dni, a z chwilą pojawienia się pierwszych kolebek poczwarkowych  zebrać i  najlepiej spalić. Zabieg powinno się wykonać (zakończyć), nie później niż w dwa tygodnie po stwierdzeniu pierwszych kolebek poczwarkowych. Tyczki (pułapki), które przeschły należy wymienić na świeże (pachnące żywicą).