aktualności aktualności

Transekt - obserwacja i liczenie motyli podczas kulminacji rójki

TRANSEKT - obserwacja i liczenie motyli podczas kulminacji rójki tzw.                                                                                         "przejście przez drzewostan"

a) sygnałem rozpoczęcia się kulminacji rójki, może być:
- obserwacja z pułapek feromonowych,
- sygnał z RDLP lub ZOL o rozpoczęciu rójki motyli
- indywidualnie zauważone w drzewostanie motyle np. przez Leśniczego.

Wieloletnie obserwacje wskazują, że rójka rozpoczyna się przeważnie w II połowie lipca, a kulminacja na przełomie lipca i sierpnia (zależy to zawsze od warunków pogodowych).

b) w trakcie trwania kulminacji rójki, należy tak zorganizować pracę, aby przejść wszystkie drzewostany, kolejno oddziałami, celem obserwacji i policzenia siedzących samic motyli brudnicy mniszki na pniach drzew.

c) w wynikach tej obserwacji podajemy:

·  liczbę 5 drzew w danym oddz., na których stwierdzono największe ilości siedzących samic,

·  wpisujemy oddz. i poddz.,

·  wiek drzewostanu,

·  kolejno drzewa, na których liczono największe ilości samic, np.:

drzewo 1 - 4 szt,
drzewo 2 - 4 szt,
drzewo 3 - 2 szt.
drzewo 4 - 2 szt,
drzewo 5 - 1 szt.

Nie wolno sumować wyników obserwacji z wielu drzew!

Należy pamiętać, aby podawać ilość siedzących samic na pniu 1 drzewa!

d) dodatkowo w uwagach, należy podać stopień ewentualnego uszkodzenia koron w skali %

do 30 %,
31 - 60%,
61 - 90%,
powyżej 91 %


e) obserwacje lotów można zakończyć w II dekadzie sierpnia, ale należy pamiętać, że zawsze zależy to od warunków pogodowych.

Ocena wyników obserwacji

1. Wyniki obserwacji i liczenia motyli oddzielnie:

  • z ewentualnego odłowu samców do pułapek feromonowych wywieszanych w drzewostanie,
  • z jednorazowego przejścia przez d-stan w trakcie kulminacji rójki wraz z informacją o ewentualnym uszkodzeniu koron wskutek żeru gąsienic lub innych przyczyn.

Powyższe wyniki należy przesłać do ZOL  niezwłocznie po zakończeniu obserwacji oraz właściwego RDLP zgodnie z IOL najpóźniej do 15.10. każdego roku.
Ważne!!!
Jeżeli wynik obserwacji lotu motyli jest negatywny, należy przesłać do ZOL tylko informację o negatywnej obserwacji.

2. Podstawą oceny zagrożenia drzewostanów ze strony brudnicy mniszki jest ilość siedzących samic tego motyla na 1 drzewie.

3. Na podstawie nadesłanych z Nadleśnictw wyników liczenia motyli, Zespół Ochrony Lasu dokonuje oceny i ewentualnego zagrożenia drzewostanów.
Wyniki oceny i zagrożenia przesyłane są przez ZOL do: DGLP, IBL, RDLP i Nadleśnictw.