aktualności aktualności

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny w 2023 roku

Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie przekazuje informacje dotyczące przeprowadzenia jesiennych poszukiwań szkodników sosny w 2023 roku.

1. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie zaleca przeprowadzenie jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny w terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2023 roku (łącznie z przesłaniem zbiorów).

2. Poszukiwania należy przeprowadzić metodą podokapową. W drzewostanie wybieramy jedno drzewo (co roku inne) i przeszukujemy rzut korony zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu.

3. W trakcie poszukiwań należy zbierać wszystkie kokony boreczników – pełne, spasożytowane (z małymi otworkami) oraz opuszczone (z równo odciętym wierzchołkiem). W przypadku spasożytowanych i opuszczonych kokonów nie ma konieczności ich przesyłania, jedynie należy odnotować ich liczbę w uwagach formularza. Do ZOL-u należy przesłać tylko pełne kokony.

4. W kontrolowanym drzewie przeszukiwać szyję korzeniową od poziomu ściółki w dół (do gleby mineralnej) – chodzi o poszukiwanie kokonów boreczników i gąsienic barczatki.

5. W przypadku znalezienia większej liczby owadów - zagrożenie co najmniej (++), zgodnie z tabelami IOL należy zagęścić ilość prób w celu dokładnego określenia granic występowania owada.

6. Zebrane larwy, gąsienice, poczwarki i kokony boreczników powinny być oczyszczone z mchu i patyków. Jednocześnie bardzo prosimy o nie zaklejanie taśmą przysyłanych pudełek z zebranymi owadami, a także o nie zawijanie pudełek dodatkowym papierem (jak w latach ubiegłych, wystarczające jest łączenie pudełek w pakiety za pomocą „gumek recepturek”). Pudełka powinny mieć czytelny opis lokalizacji partii kontrolnej z zewnątrz, bez karteczek w środku.

7. Owady można przesyłać w pudełkach po zapałkach lub w pudełkach zakupionych w ZPUH-u; pudełka zakupione w ZPUH-u pozostawiamy i można je odebrać w biurze ZOL.

8. ZOL przypomina, że od kilku lat nie ma konieczności prowadzenia jpss w punktach monitoringu. Wobec tego nie ma potrzeby przysyłania wyników z tych powierzchni wraz z gałązkami cetyny sosnowej.

Prosimy o przesłanie powyższych informacji Służbie Terenowej.

 

Formularze, m. in. dotyczące jesiennych poszukiwań, można pobrać ze strony ZILP:

https://dokumentacjasilp.zilp.lasy.gov.pl/content/1x8-ochrona-lasu