aktualności aktualności

Jesienne poszukiwania 2022

Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie przekazuje informacje dotyczące przeprowadzenia jesiennych poszukiwań szkodników sosny w 2022 roku.


1. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie zaleca przeprowadzenie jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny w terminie od 14 listopada do 9 grudnia 2022 roku (łącznie z przesłaniem zbiorów).

2. Poszukiwania należy przeprowadzić metodą podokapową. W drzewostanie wybieramy jedno drzewo (co roku inne) i przeszukujemy rzut korony zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu.

3. Ważne !!! W drzewostanach, w których stwierdzono żery borecznika w bieżącym roku, należy zwracać szczególną uwagę na dokładność przeprowadzenia poszukiwań pod kątem występowania barczatki sosnówki, która może stanowić zagrożenie dla uszkodzonych już drzewostanów!!!

4. W trakcie poszukiwań należy zbierać wszystkie kokony boreczników – pełne, spasożytowane (z małymi otworkami) oraz opuszczone (z równo odciętym wierzchołkiem). W przypadku spasożytowanych i opuszczonych kokonów nie ma konieczności ich przesyłania, jedynie należy odnotować ich liczbę w uwagach formularza. Do ZOL-u należy przesłać tylko pełne kokony.

5. W kontrolowanym drzewie przeszukiwać szyję korzeniową od poziomu ściółki w dół (do gleby mineralnej) – chodzi o poszukiwanie kokonów boreczników i gąsienic barczatki.

6. W przypadku znalezienia większej liczby owadów - zagrożenie co najmniej (++), zgodnie z tabelami IOL należy zagęścić ilość prób w celu dokładnego określenia granic występowania owada.

7. Zebrane larwy, gąsienice, poczwarki i kokony boreczników powinny być oczyszczone z mchu i patyków. Jednocześnie bardzo prosimy o nie zaklejanie taśmą przysyłanych pudełek z zebranymi owadami, a także o nie zawijanie pudełek dodatkowym papierem (jak w latach ubiegłych, wystarczające jest łączenie pudełek w pakiety za pomocą „gumek recepturek”). Pudełka powinny mieć czytelny opis lokalizacji partii kontrolnej z zewnątrz, bez karteczek w środku.

8. Owady można przesyłać w pudełkach po zapałkach lub w pudełkach zakupionych w ZPUH-u; pudełka zakupione w ZPUH-u pozostawiamy i można je odebrać w biurze ZOL.

9. ZOL przypomina, że od kilku lat nie ma konieczności prowadzenia jpss w punktach monitoringu. Wobec tego nie ma potrzeby przysyłania wyników z tych powierzchni wraz z gałązkami cetyny sosnowej.

 

 

Schemat poszukiwań metodą podokapową