Inne Gatunki Inne Gatunki

szczotecznica szarawka

Szczotecznica preferuje buka, jak również żeruje na dębie i innych drzewach liściastych. Gradacje rozwijają się gwałtownie, ale nie trwają długo z uwagi na skłonność gąsienic do zachorowań na krysztalicę.