aktualności aktualności

transekt - przystąpienie do obserwacji

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (ciepłe i parne noce) do obserwacji lotu samic brudnicy mniszki (transektu) można przystąpić od 27 lipca 2022 r. W poszczególnych nadleśnictwach RDLP Olsztyn i Białystok transekt należy wykonać w zależności od:

- wystąpienia sprzyjających lokalnych warunków pogodowych (należy wybierać dni bez opadów atmosferycznych, w miarę możliwości słoneczne),

- obserwacji kulminacji w pułapakach feromonowych do odłowu samców.

 

WAŻNE!

w tym roku z obserwacji własnych ZOL wynika, iż występowanie samic na pniach nie pokrywa się z odłowami samców w pułapkach. Samice są już obserwowane na pniach, a w pułapkach odławia się niewielka liczba samców. W związku z powyższym pierwszy transekt najlepiej byłoby wykonać jeszcze w tym tygodniu.

 

W razie koniczności transekt należy powtórzyć, aby mieć pewność, że obserwacja siedzących samic na pniach drzew, była wykonana w czasie pojawu największej ilości motyli (upalne, ciepłe, bezdeszczowe i bezwietrzne dni).