aktualności aktualności

BRUDNICA MNISZKA - TERMIN WYWIESZANIA PUŁAPEK FEROMONOWYCH

Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie przypomina informacje dotyczące wywieszania pułapek feromonowych do odłowu samców brudnicy mniszki

                                                                     § 30.

Pułapki feromonowe do odłowu samców brudnicy mniszki wywiesza się corocznie w stałych

miejscach, na wysokości ponad 2 m nad powierzchnią gruntu. Wyniki odłowów służą do

określenia terminu rozpoczęcia i kulminacji rójki. Rozmieszczenie pułapek należy nanieść na

mapę ochrony lasu.

                                                                     § 31.

Liczbę pułapek ustala nadleśniczy. Pułapki wywiesza się na przełomie czerwca i lipca. Od

początku II dekady lipca obserwacje wykonuje się dwa razy w tygodniu (termin rozpoczęcia

obserwacji weryfikuje się, uwzględniając lokalne warunki pogodowe), a po kulminacji rójki

co około 10 dni, do zakończenia lotu motyli. Wyniki odłowów wpisuje się do formularza nr 7.

 

Pułapki należy wywiesić na przełomie czerwca i lipca.